Autosell

Återhämtning på begagnade marknaden

Återhämtningen på begagnatmarknaden fortsätter visar ny statistik från analysföretaget vroom.