kraftig minskning av fordonsregistreringarna i maj