Volkswagen-koncernen förlänger garantiperioden med tre månader