10 000 kr i rabatt vid avyttring av beg leasingbil!ar